Vertrouwenspersonen - vertrouwd ■ verbindend ■ vernieuwend

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

RKHVV heeft twee vertrouwenspersoon

Contactpersoon: Cindy Bakker cindy@rkhvv.nlMijn naam is Cindy Bakker moeder van Jens (JO15-02) en Tess (JO12-04G) en getrouwd met Robin Bakker.
Sinds seizoen 2019-2020 ben ik benoemd tot vertrouwenspersoon. Mijn collega vertrouwenspersoon is Jeannette Jansen.

Binnen RKHVV moet iedereen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen. Maar waar veel mensen samen komen, is het mogelijk dat er grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen. Binnen RKHVV willen wij dit graag voor zijn. 

Als vertrouwenspersonen zijn we een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen RKHVV met elkaar omgaan respectvol en veilig is. 

Voor vragen is dit mijn mailadres: cindy@rkhvv.nl 


Voorkomen is beter dan genezen.

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van RKHVV?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • Pesten en gepest worden;
  • Machtsmisbruik en verbale agressie;
  • Vermoeden van discriminatie;
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag.

 

 Wat doen de vertrouwenspersonen van RKHVV?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersonen kunnen bemiddelen en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie.

Zij geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen van RKHVV?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersonen van RKHVV plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van RKHVV. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!